Désolé, cet article est seulement disponible en Néerlandais. Pour le confort de l’utilisateur, le contenu est affiché ci-dessous dans une autre langue. Vous pouvez cliquer le lien pour changer de langue active.

De markt waarin De Jong Gorredijk B.V. (DJG) zich bevindt verandert continu. Trends als energietransitie, verduurzaming, voortschrijdende digitalisering en het hergebruik van materialenspelen een steeds belangrijkere rol. Door dit soort ontwikkelingen, maar ook door vergrote internationale oriëntatie van DJG. zelf, groeit de vraag naar warm water boilers. Hoewel de markt nu groeit, verschuift het karakter van het product richting commodity, neemt concurrentie toe en zullen marges onder druk komen. Zowel de efficiency (mensuren) als doorlooptijd en levertijd, voorraadhoogte en onderhandenwerk moeten worden verbeterd.

 In dit project wordt IJsseltechnologie als extern deskundige ingeschakeld om DJG te adviseren en te begeleiden bij de ontwikkeling en implementatie van een nieuw organisatiemodel. Werkzaamheden bestaan uit coachen, begeleiden, ontwikkelen en implementeren. Dit alles gebeurt in nauw overleg met het management team en de werknemers bij DJG

Beoogd eindresultaat van dit project is de ontwikkeling, implementatie en begeleiding van een nieuw uniek smart factory concept voor nieuwe werkprocessen en organisatie innovatie. Hierdoor wil DJG flexibel en efficiënt kunnen inspelen op de veranderende markt.