Al meer dan 40 jaar ontwerpt DEJONG samen met haar afnemers boilers die optimaal functioneren in het totale systeem. Om die kwaliteit te bereiken, doorloopt het product tijdens het engineeringproces verschillende stappen. Het programma van eisen van de opdrachtgever is het vertrekpunt voor het eerste ontwerp. Met computersimulatiemodellen, waaronder FEM (Finite Elements Method) stelt DEJONG vast welke spanningen in het ontwerp optreden en hoe die de levensduur van de boiler beïnvloeden. Waar nodig wordt het ontwerp daarop aangepast. Vervolgens wordt een prototype gebouwd dat in het eigen laboratorium uitgebreid wordt getest op prestatie en levensduur.

Daarbij worden de omstandigheden van het systeem waarin de boiler zal worden toegepast zo nauwkeurig mogelijk nagebootst. Op grond van de testresultaten kan het ontwerp opnieuw bijgesteld worden, waarna een nulserie wordt geproduceerd om een veldtest mee te verrichten. Als ook de resultaten van deze veldtest in het ontwerp verwerkt zijn, kan ten slotte de seriematige productie worden gestart. Dit hele engineeringproces heeft één doel: een boiler produceren met maximale prestaties en levensduur tegen een zo gunstig mogelijke kostprijs. Op deze wijze stellen wij u in staat een optimaal warmwatersysteem op de markt te brengen.