DEJONG beschikt over een afdeling Research Development met een eigen laboratorium voor onderzoek en testen op het gebied van warmteoverdracht, metaalvermoeiing en corrosie. Behalve fundamenteel onderzoek verricht DEJONG ook toegepast onderzoek ten behoeve van nieuwe, klantspecifieke ontwerpen. Kennis van werking en invloed van de diverse parameters die de warmte-overdracht in de boiler bepalen, is noodzakelijk voor een optimale prestatie van een nieuw ontwerp.

Naast een excellente prestatie speelt ook de kostprijs een belangrijke rol. Het materiaalgebruik, zoals bijvoorbeeld de wanddikte van de boilers, wordt daarom zeer precies afgestemd op de specifieke toepassing van het product. Spanningsberekeningen met behulp van computersimulaties en intensief testen van ontwerpen op prestatie, levensduur en corrosiegevoeligheid zijn daarbij onmisbaar. Door de lange praktijkervaring en de kennis uit eigen onderzoek, komt DEJONG tot optimale constructies en innovatieve oplossingen voor de verschillende producten.